Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev (33.170)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil

  • Vzdrževanje vozil se opravlja v pooblaščenih delavnicah za vzdrževanje vozil. Delavnica pridobi pooblastilo pri Javni agenciji za železniški promet RS.

    Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • popravila in vzdrževanje tirnih vozil
  • popravila in vzdrževanje vprežnih vozil
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2015