Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal

Vsebina o pogojih za opravljanje dejavnosti je še v pripravi. Za dodatne informacije se prosim obrnite na pristojno ministrstvo.

Sem spada:

  • posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, zrakoplovov in vodnih plovil

Sem spada tudi:

  • posredništvo pri prodaji kmetijskih strojev,
  • posredništvo pri prodaji pisarniških strojev in računalnikov.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 19. 05. 2016