Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Predelava čaja in kave (10.830)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • dekofeinizacija in praženje kave;
  • proizvodnja kavnih izdelkov:
   • mlete kave;
   • instantne kave;
   • kavnega ekstrakta in kavnega koncentrata;
  • proizvodnja kavnih nadomestkov;
  • proizvodnja čajnih mešanic;
  • pakiranje čaja, tudi pakiranje v čajne vrečke;
  • proizvodnja zeliščnih čajev (iz mete, kamilic, lipovega cvetja itd.)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

  Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo živilski obrati registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvorastlin

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • dekofeinizacija in praženje kave
 • proizvodnja kavnih izdelkov:
  • mlete kave
  • instantne kave
  • kavnega ekstrakta in kavnega koncentrata
 • proizvodnja kavnih nadomestkov
 • proizvodnja čajnih mešanic
 • pakiranje čaja, tudi pakiranje v čajne vrečke
Sem spada tudi:
 • proizvodnja zeliščnih čajev (iz mete, kamilic, lipovega cvetja itd.)
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Gojenje, predelava zeliščnih čajev;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2019