Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Prenos električne energije

Prenosni sistem omogoča zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo od proizvajalcev do večjih odjemalcev in distribucijskih podjetij.

Dejavnost se izvaja v obliki gospodarske javne službe. Naloge sistemskega operaterja prenosnega omrežja opravlja javno podjetje ELES, d. o. o. Za opravljanje dejavnosti je treba pridobiti koncesijo.


Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 12. 2015