Pretovarjanje (52.240)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • natovarjanje in raztovarjanje tovora ali osebne prtljage potnikov, ne glede na vrsto sredstva, s katerim poteka prevoz;
  • natovarjanje in raztovarjanje ladij in vlakov;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Nakladanje in razkladanje lesenih količkov na paleti, ki jih opravi teleskopsko dvigalo;
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 26. 03. 2015