Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Prevajanje in tolmačenje (74.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika

  • Tolmač za znakovni jezik je polnoletna oseba, ki ji je bil izdan certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije in je vpisana v register tolmačev za znakovni jezik.

    Tolmači so pri svojem delu dolžni upoštevati kodeks poklicne etike za tolmače.

    Certifikat je javna listina.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada tudi:
  • prevajanje in tolmačenje slovenskega znakovnega jezika;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Prevajalci, novinari in fotoreporterji (Prevajalska dejavnost se razvršča v 74.300; dejavnost samostojnih novinarjev v 90.030; dejavnost fotoreporterjev pa v 74.200);

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 24. 03. 2015