Preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov

Preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov opravlja preveritelj kot pravna oseba ali drug pravni subjekt, ki je akreditiran/-a in izdaja poročilo o preverjanju, da poročilo o emisijah toplogrednih plinov ne vsebuje bistveno napačnih navedb.

Preveritelj med preverjanjem oceni, ali:

  • je poročilo popolno in ustrezno;
  • gre za pravilno ravnanje v skladu z zahtevami dovoljenja za emisije toplogrednih plinov in načrta monitoringa;
  • podatki v poročilu upravljavca naprave ali operaterja zrakoplova ne vsebujejo bistveno napačnih navedb;
  • se lahko predložijo informacije, iz katerih so razvidne dejavnosti pretoka podatkov, nadzorni sistem in s tem povezani postopki upravljavca ali operaterja zrakoplova in informacije, ki povečajo uspešnost monitoringa in poročanja.

Preden se preveritelj zaveže k preverjanju, se ustrezno seznani z upravljavcem ali operaterjem zrakoplova in oceni ali preverjanje lahko opravi.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016