Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin (01.190)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • pridelovanje cvetlic, rezanega cvetja, popkov, zelenja in podobnih izdelkov;
  • pridelovanje semena okrasnih rastlin;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

 • S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

 • Pridelovalci razmnoževalneg materiala določenih rastlin se morajo vpisati v FITO register, ki ga vodi UVHVVR. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Ta podrazred obsega pridelovanje drugih enoletnih ali dvoletnih rastlin.

Sem spada:
 • pridelovanje krmnih korenovk (krmnega korenja, pese, rumene kolerabe ali kavle), detelje, lucerne, turške detelje, trave, silažne koruze, krmnega ohrovta in drugih krmnih rastlin
 • pridelovanje semena pese in drugih krmnih rastlin (razen semena sladkorne pese)
 • pridelovanje okrasnih rastlin
 • pridelovanje semena okrasnih rastlin
 • proizvodnja rezanega cvetja, zelenja in popkov
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja sena;
 • Pridelava cvetnega prahu;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 30. 08. 2016