Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah (92.002)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o igrah na srečo

  Klasične igre na srečo so po določbah Zakona o igrah na srečo številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre.

  Klasične igre na srečo sme trajno prirejati kot svojo dejavnost le delniška družba, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, na podlagi posebne koncesije.

  O dodelitvi koncesije za trajno prirejanje iger na srečo odloča Vlada Republike Slovenije. Za posamezno klasično igro na srečo se lahko dodeli le ena koncesija.

  Vir: Ministrstvo za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • občasno in trajno prirejanje iger na srečo, kot so:
  • številčne loterije
  • loterije s trenutno znanim dobitkom
  • kviz loterije
  • tombole
  • loto
  • športne napovedi, športne in druge stave
  • srečelovi in druge podobne igre
 • prirejanje iger na srečo prek interneta
Sem spada tudi:
 • prodaja srečk, loterijskih in stavnih listkov ipd.
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Prirejanje iger na srečo - loterija;
 • Prodaja srečk;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 12. 03. 2015