Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod (11.070)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja brezalkoholnih pijač, razen brezalkoholnega vina in piva;
  • proizvodnja naravnih mineralnih in drugih stekleničenih vod;
  • proizvodnja osvežilnih brezalkoholnih pijač;
  • proizvodnja brezalkoholnih aromatiziranih ali oslajenih pijač: limonade, oranžade, kole, ledenih čajev, tonikov idr.
  • proizvodnja razredčenih sadnih sokov (nektarjev);
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

 • Pred pričetkom oddaje živila na trg se morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o vodah

 • Na podlagi zakona o vodah je treba med drugim pridobiti koncesijo za rabo vode za proizvodnjo pijač.

  Koncesijo lahko pridobi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

  Koncesija se podeljuje za določen čas, vendar ne več kot za 50 let. Koncesijo v imenu koncedenta podeljuje vlada, skladno z določbami tega zakona.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi

 • Z označbo »naravna mineralna voda« se lahko poimenuje voda, ki ima lastnosti, zaradi katerih se jasno razlikuje od pitne vode.

  Naravna mineralna voda mora biti priznana na podlagi odločbe o priznanju označbe naravna mineralna voda.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja brezalkoholnih pijač, razen brezalkoholnega vina in piva
 • proizvodnja naravnih mineralnih in drugih stekleničenih vod
 • proizvodnja osvežilnih brezalkoholnih pijač
 • proizvodnja brezalkoholnih aromatiziranih ali oslajenih pijač: limonade, oranžade, kole, ledenih čajev, tonikov idr.
Sem spada tudi:
 • proizvodnja razredčenih sadnih sokov (nektarjev)
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 10. 2017