Proizvodnja drugih električnih naprav (27.900)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja električnih naprav za odpiranje in zapiranje vrat;
  • proizvodnja različnih električnih zvočnih ali vizualnih naprav za signalizacijo, kot so zvonci, sirene, signalne plošče, elektronske napisne plošče;
  • proizvodnja elektromagnetov, tudi elektromagnetnih in trajnomagnetnih zapor, pritrdil, zavor, sklopk, vpenjal ali dvigalnih glav;
  • proizvodnja električnih izolatorjev in izolirnih fitingov, razen delov iz stekla ali keramike;
  • proizvodnja ogljikovih ali grafitnih elektrod;
  • proizvodnja različnih električnih strojev in naprav, kot so pospeševalniki delcev, generatorji signalov, naprave za elektrovarjenje, elektrolizo, elektroforezo, proizvodnja ultrazvočnih čistilnih naprav (razen laboratorijskih);
  • proizvodnja omejevalnikov prenapetosti (za visoke napetosti), avtomatskih izklopnih stikal;
  • proizvodnja ionizatorjev zraka;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja fiksnih polnilnikov za akumulatorje;
 • proizvodnja električnih naprav za odpiranje in zapiranje vrat;
 • proizvodnja električne opreme za signalizacijo, varnost ali urejanje prometa na cestah, železnicah, notranjih vodnih poteh, pristaniščih in letališčih;
 • proizvodnja različnih električnih zvočnih ali vizualnih naprav za signalizacijo, kot so zvonci, sirene, signalne plošče, elektronske napisne plošče;
 • proizvodnja elektromagnetov, tudi elektromagnetnih in trajnomagnetnih zapor, pritrdil, zavor, sklopk, vpenjal ali dvigalnih glav;
 • proizvodnja električnih izolatorjev in izolirnih fitingov, razen delov iz stekla ali keramike;
 • proizvodnja izolirnih delov za električne stroje ali opremo, razen delov iz keramike ali plastike;
 • proizvodnja ogljikovih ali grafitnih elektrod;
 • proizvodnja električnih varilnih in spajkalnih naprav, tudi ročnih;
 • proizvodnja sistemov za neprekinjeno napajanje z električno energijo (UPS);
 • proizvodnja električnih kondenzatorjev, uporov, gorilnih celic ipd.;
 • proizvodnja različnih električnih strojev in naprav, kot so pospeševalniki delcev, generatorji signalov, naprave za elektrovarjenje, elektrolizo, elektroforezo, proizvodnja ultrazvočnih čistilnih naprav (razen laboratorijskih);
 • proizvodnja omejevalnikov prenapetosti (za visoke napetosti), avtomatskih izklopnih stikal;
 • proizvodnja električnih podaljškov iz izolirane žice s konektorji;
 • proizvodnja ionizatorjev zraka;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Pretočitev tekočine za elektronske cigarete v manjše stekleničke;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015