Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja drugih električnih naprav (27.900)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja električnih naprav za odpiranje in zapiranje vrat;
  • proizvodnja različnih električnih zvočnih ali vizualnih naprav za signalizacijo, kot so zvonci, sirene, signalne plošče, elektronske napisne plošče;
  • proizvodnja elektromagnetov, tudi elektromagnetnih in trajnomagnetnih zapor, pritrdil, zavor, sklopk, vpenjal ali dvigalnih glav;
  • proizvodnja električnih izolatorjev in izolirnih fitingov, razen delov iz stekla ali keramike;
  • proizvodnja ogljikovih ali grafitnih elektrod;
  • proizvodnja različnih električnih strojev in naprav, kot so pospeševalniki delcev, generatorji signalov, naprave za elektrovarjenje, elektrolizo, elektroforezo, proizvodnja ultrazvočnih čistilnih naprav (razen laboratorijskih);
  • proizvodnja omejevalnikov prenapetosti (za visoke napetosti), avtomatskih izklopnih stikal;
  • proizvodnja ionizatorjev zraka;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja fiksnih polnilnikov za akumulatorje;
 • proizvodnja električnih naprav za odpiranje in zapiranje vrat;
 • proizvodnja električne opreme za signalizacijo, varnost ali urejanje prometa na cestah, železnicah, notranjih vodnih poteh, pristaniščih in letališčih;
 • proizvodnja različnih električnih zvočnih ali vizualnih naprav za signalizacijo, kot so zvonci, sirene, signalne plošče, elektronske napisne plošče;
 • proizvodnja elektromagnetov, tudi elektromagnetnih in trajnomagnetnih zapor, pritrdil, zavor, sklopk, vpenjal ali dvigalnih glav;
 • proizvodnja električnih izolatorjev in izolirnih fitingov, razen delov iz stekla ali keramike;
 • proizvodnja izolirnih delov za električne stroje ali opremo, razen delov iz keramike ali plastike;
 • proizvodnja ogljikovih ali grafitnih elektrod;
 • proizvodnja električnih varilnih in spajkalnih naprav, tudi ročnih;
 • proizvodnja sistemov za neprekinjeno napajanje z električno energijo (UPS);
 • proizvodnja električnih kondenzatorjev, uporov, gorilnih celic ipd.;
 • proizvodnja različnih električnih strojev in naprav, kot so pospeševalniki delcev, generatorji signalov, naprave za elektrovarjenje, elektrolizo, elektroforezo, proizvodnja ultrazvočnih čistilnih naprav (razen laboratorijskih);
 • proizvodnja omejevalnikov prenapetosti (za visoke napetosti), avtomatskih izklopnih stikal;
 • proizvodnja električnih podaljškov iz izolirane žice s konektorji;
 • proizvodnja ionizatorjev zraka;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Pretočitev tekočine za elektronske cigarete v manjše stekleničke;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015