Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja (16.290)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja struženih lesenih izdelkov (ogrodij, ročajev za orodje, metle, krtače, tulcev, vretenc, pokrovov, kolesc ipd.)
  • proizvodnja rezkanih lesenih izdelkov (kopit, stojal, obešalnikov ipd.)
  • proizvodnja lesenih podplatov in drugih delov obutve
  • proizvodnja lesenih izdelkov za gospodinjstvo (suha roba, držaji za dežnike, sprehajalne palice ipd.)
  • proizvodnja lesenih okrasnih ter uporabnih predmetov (kipcev, okraskov, škatlic za nakit, pribor in podobnih predmetov)
  • izdelovanje intarzij in inkrustacij, rezbarstvo
  • proizvodnja okvirjev za slike, ogledala, slikarska platna
  • proizvodnja lesnih briketov za kurjavo
  • predelava naravne plute
  • proizvodnja izdelkov iz naravne ali aglomerirane plute, tudi talnih oblog in zamaškov
  • proizvodnja pletenih izdelkov iz protja, trsja, ličja, rafije, slame, kot so zastori, preproge, zasloni, rogoznice, senčila
  • proizvodnja košar in podobnih pletarskih izdelkov
  • proizvodnja lesenih delov za izdelovanje pip
  • proizvodnja panjev za čebele;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • izdelavo lesenih briketov in pelet,
  • izdelava enostavnih izdelkov iz lesa,
  • pletarstvo
  • domačo suhorobarsko galanterijo in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine,
  • coklarstvo,
  • rezbarstvo
  • izdelovanje intarzij 
  • slamnikarstvo 
  • izdelava slame za krovstvo;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja struženih lesenih izdelkov (ogrodij, ročajev za orodje, metle, krtače, tulcev, vretenc, pokrovov, kolesc ipd.)
 • proizvodnja rezkanih lesenih izdelkov (kopit, stojal, obešalnikov ipd.)
 • proizvodnja lesenih podplatov in drugih delov obutve
 • proizvodnja lesenih izdelkov za gospodinjstvo (suha roba, držaji za dežnike, sprehajalne palice ipd.)
 • proizvodnja lesenih okrasnih ter uporabnih predmetov (kipcev, okraskov, škatlic za nakit, pribor in podobnih predmetov)
 • izdelovanje intarzij in inkrustacij, rezbarstvo
 • proizvodnja okvirjev za slike, ogledala, slikarska platna
 • proizvodnja lesnih briketov za kurjavo
 • predelava naravne plute
 • proizvodnja izdelkov iz naravne ali aglomerirane plute, tudi talnih oblog in zamaškov
 • proizvodnja pletenih izdelkov iz protja, trsja, ličja, rafije, slame, kot so zastori, preproge, zasloni, rogoznice, senčila
 • proizvodnja košar in podobnih pletarskih izdelkov
Sem spada tudi:
 • proizvodnja lesenih delov za izdelovanje pip
 • proizvodnja panjev za čebele
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja in montaža zunanjih igral za igrišča, ki so pretežno iz lesa (V primeru, da proizvodnja prinaša več dohodka kot montaža, je glavna dejavnost 16.290; V primeru, da je montaža prevladujoča, je glavna dejavnost 33.200 (če ne gre za gradbena dela);
 • Izdelava lesenih oprimkov iz grč,eko plezalnih oprimkov in pokalov z lesa;
 • Proizvodnja lesnih briketov in lesnih drobljencev iz vejevja;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2018