Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas (22.290)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja plastičnega namiznega pribora, kuhinjske posode in toaletnih potrebščin
  • proizvodnja raznih plastičnih izdelkov:
   • plastičnih pokrival, izolacijskih elementov, delov za električne napeljave, pisarniških ali šolskih potrebščin, samolepilnih trakov iz plastike
   • plastičnih tapet
   • oblačil (če niso šivana, temveč lepljena)
   • pohištvenega okovja, kipcev, transportnih trakov in pogonskih jermenov, plastičnih delov za obutev, glavnikov
   • okraskov
  • metaliziranje predmetov iz plastičnih mas;
  • plastificiranje nekovinskih predmetov;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja plastičnega namiznega pribora, kuhinjske posode in toaletnih potrebščin
 • proizvodnja raznih plastičnih izdelkov:
  • plastičnih pokrival, izolacijskih elementov, delov za električne napeljave, pisarniških ali šolskih potrebščin, samolepilnih trakov iz plastike
  • plastičnih tapet
  • oblačil (če niso šivana, temveč lepljena)
  • pohištvenega okovja, kipcev, transportnih trakov in pogonskih jermenov, plastičnih delov za obutev, glavnikov
  • okraskov
Sem spada tudi:
 • metaliziranje predmetov iz plastičnih mas
 • plastificiranje nekovinskih predmetov
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas, ki so namenjeni avtomobilski industriji, škropilni tehniki…
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 30. 07. 2015