Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas (22.290)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja plastičnega namiznega pribora, kuhinjske posode in toaletnih potrebščin
  • proizvodnja raznih plastičnih izdelkov:
   • plastičnih pokrival, izolacijskih elementov, delov za električne napeljave, pisarniških ali šolskih potrebščin, samolepilnih trakov iz plastike
   • plastičnih tapet
   • oblačil (če niso šivana, temveč lepljena)
   • pohištvenega okovja, kipcev, transportnih trakov in pogonskih jermenov, plastičnih delov za obutev, glavnikov
   • okraskov
  • metaliziranje predmetov iz plastičnih mas;
  • plastificiranje nekovinskih predmetov;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja plastičnega namiznega pribora, kuhinjske posode in toaletnih potrebščin
 • proizvodnja raznih plastičnih izdelkov:
  • plastičnih pokrival, izolacijskih elementov, delov za električne napeljave, pisarniških ali šolskih potrebščin, samolepilnih trakov iz plastike
  • plastičnih tapet
  • oblačil (če niso šivana, temveč lepljena)
  • pohištvenega okovja, kipcev, transportnih trakov in pogonskih jermenov, plastičnih delov za obutev, glavnikov
  • okraskov
Sem spada tudi:
 • metaliziranje predmetov iz plastičnih mas
 • plastificiranje nekovinskih predmetov
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas, ki so namenjeni avtomobilski industriji, škropilni tehniki…
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 30. 07. 2015