Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih (10.890)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja mesnih, ribjih in drugih juh
  • proizvodnja kvasa
  • proizvodnja umetnega medu in karamela
  • proizvodnja pecilnega praška
  • proizvodnja izdelkov iz medu
  • proizvodnja aromatiziranih sirupov (tudi umetnih)
  • proizvodnja pektinskih snovi
  • proizvodnja hitro pokvarljivih jedi, kot so:
   • sendviči
   • sveže nepečene pice
  • proizvodnja izvlečkov in sokov iz mesa, rib, rakov ali mehkužcev
  • proizvodnja nadomestkov sira, skute, mleka ipd.
  • proizvodnja jajčnih izdelkov, albumina
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • predelava medu, cvetnega prahu,matičnega mlečka, propolisa, in voska, 
  • predelava zelišč indišavnic na tradicionalni način,         
  • storitev točenje medu in polnjenje in pakiranje čebeljih pridelkov in izdelkov ter izdelava satnic
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

 • Pred pričetkom oddaje živila na trg se morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja mesnih, ribjih in drugih juh
 • proizvodnja kvasa
 • proizvodnja umetnega medu in karamela
 • proizvodnja pecilnega praška
 • proizvodnja izdelkov iz medu
 • proizvodnja aromatiziranih sirupov (tudi umetnih)
 • proizvodnja pektinskih snovi
 • proizvodnja hitro pokvarljivih jedi, kot so:
  • sendviči
  • sveže nepečene pice
Sem spada tudi:
 • proizvodnja izvlečkov in sokov iz mesa, rib, rakov ali mehkužcev
 • proizvodnja nadomestkov sira, skute, mleka ipd.
 • proizvodnja jajčnih izdelkov, albumina
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Priprava sendvičev in obloženih kruhkov za nadaljno prodajo brez strežbe v prostorih naročnika;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2018