Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene (28.290)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja hladilnih stolpov in podobnih naprav za hlajenje s kroženjem vode;
  • proizvodnja libel, merilnih trakov in podobnih naprav, preciznega mehanskega orodja (razen optičnega);
  • proizvodnja delov za stroje za splošno rabo;
  • proizvodnja toplotnih izmenjevalnikov;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja tehtnic (razen preciznih laboratorijskih):
  • gospodinjskih, trgovskih, ploščadnih tehtnic, tehtnic za kontinuirano tehtanje, dozirnih, mostnih tehtnic ipd.
 • proizvodnja naprav za filtriranje ali čiščenje tekočin in plinov, tudi za kemično in prehrambno industrijo
 • proizvodnja naprav za brizganje in razprševanje tekočin in prahu:
  • pištol, gasilnih naprav, naprav za peskanje, naprav za čiščenje s paro ipd.
 • proizvodnja naprav za pakiranje, embaliranje:
  • strojev za zapiranje, polnjenje, pečatenje, etiketiranje, zavijanje
 • proizvodnja naprav za čiščenje in sušenje steklenic in naprav za gaziranje pijač
 • proizvodnja naprav za destiliranje
 • proizvodnja hladilnih stolpov in podobnih naprav za hlajenje s kroženjem vode
 • proizvodnja plinskih generatorjev
 • proizvodnja kalandrov, valjčnih stiskalnic, valjev zanje in druge opreme za valjanje (razen za kovine in steklo)
 • proizvodnja centrifug (razen separatorjev smetane in sušilnikov perila)
 • proizvodnja tesnilk, mašilk in podobnih vmesnih elementov, izdelanih iz kosov ali plasti istega materiala
 • proizvodnja neelektričnih varilnih in spajkalnih naprav
 • proizvodnja prodajnih avtomatov
 • proizvodnja libel, merilnih trakov in podobnih naprav, preciznega mehanskega orodja (razen optičnega)
Sem spada tudi:
 • proizvodnja delov za stroje za splošno rabo
 • proizvodnja toplotnih izmenjevalnikov
 • proizvodnja naprav za utekočinjenje zraka ali plinov
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja čistilnih naprav za tekočine in pline;
 • Proizvodnja filtrirnih naprav za čiščenje in mehčanje vode;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015