Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil (14.130)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja drugih vrhnjih oblačil iz tkanega, pletenega ali kvačkanega blaga, netkanih tekstilij ipd. za moške, ženske in otroke:
   • plaščev, oblek, kostimov, kompletov, suknjičev, hlač, kril ipd.
  • krojaštvo in šiviljstvo po meri;
  • izdelava delov oblačil;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • izdelovanje narodnih noš 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja drugih vrhnjih oblačil iz tkanega, pletenega ali kvačkanega blaga, netkanih tekstilij ipd. za moške, ženske in otroke:
  • plaščev, oblek, kostimov, kompletov, suknjičev, hlač, kril ipd.
Sem spada tudi:
 • krojaštvo in šiviljstvo po meri
 • izdelava delov oblačil
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2018