Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav (28.220)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja naprav za dviganje, prekladanje, nakladanje, razkladanje na ročni ali motorni pogon:
   • škripcev, vitlov, dvigalk
   • derikov, žerjavov, dvižnih okvirjev, mostnih transporterjev
   • transportnih vozičkov in viličarjev z lastnim pogonom ali brez njega, kakršne uporabljajo v tovarnah
   • mehanskih manipulatorjev, viličarjev in industrijskih robotov, posebej skonstruiranih za dviganje, prestavljanje, nakladanje ali razkladanje;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja naprav za dviganje, prekladanje, nakladanje, razkladanje na ročni ali motorni pogon:
  • škripcev, vitlov, dvigalk
  • derikov, žerjavov, dvižnih okvirjev, mostnih transporterjev
  • transportnih vozičkov in viličarjev z lastnim pogonom ali brez njega, kakršne uporabljajo v tovarnah
  • mehanskih manipulatorjev, viličarjev in industrijskih robotov, posebej skonstruiranih za dviganje, prestavljanje, nakladanje ali razkladanje
 • proizvodnja transportnih trakov, žičnic
 • proizvodnja dvigal, tekočih stopnic in tekočih hodnikov
 • proizvodnja delov dvigalnih in transportnih naprav
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015