Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav (28.220)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja naprav za dviganje, prekladanje, nakladanje, razkladanje na ročni ali motorni pogon:
   • škripcev, vitlov, dvigalk
   • derikov, žerjavov, dvižnih okvirjev, mostnih transporterjev
   • transportnih vozičkov in viličarjev z lastnim pogonom ali brez njega, kakršne uporabljajo v tovarnah
   • mehanskih manipulatorjev, viličarjev in industrijskih robotov, posebej skonstruiranih za dviganje, prestavljanje, nakladanje ali razkladanje;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja naprav za dviganje, prekladanje, nakladanje, razkladanje na ročni ali motorni pogon:
  • škripcev, vitlov, dvigalk
  • derikov, žerjavov, dvižnih okvirjev, mostnih transporterjev
  • transportnih vozičkov in viličarjev z lastnim pogonom ali brez njega, kakršne uporabljajo v tovarnah
  • mehanskih manipulatorjev, viličarjev in industrijskih robotov, posebej skonstruiranih za dviganje, prestavljanje, nakladanje ali razkladanje
 • proizvodnja transportnih trakov, žičnic
 • proizvodnja dvigal, tekočih stopnic in tekočih hodnikov
 • proizvodnja delov dvigalnih in transportnih naprav
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015