Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah (35.111)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Energetski zakon

Zakon predpisuje naslednje poklice:

 • Tehnični vodja energetskega objekta
 • Dispečer v daljinskem ogrevanju
 • Dispečer v elektroenergetskem sistemu
 • Dispečer v plinovodnem sistemu
 • Vodja priprave vode
 • Stikalničar v elektroenergetskem sistemu
 • Upravljalec kogeneracijskega postrojenja
 • Upravljalec kotlovskih naprav
 • Upravljalec male elektrarne
 • Upravljalec parne ali plinske turbine
 • Upravljalec vodne turbine
 • Vodja priprave vode
 • Vodja energetike
 • Vodja energetskih naprav
 • Vodja obratovanja energetskega objekta
 • Polnilec tehničnih plinov
 • Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij
 • Stikalničar v industriji
 • Upravljalec centralnega ogrevanja
 • Upravljalec črpalnih naprav
 • Upravljalec industrijske peči
 • Upravljalec klimatizacije in prezračevanja
 • Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav
 • Upravljalec kotla
 • Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem
 • Upravljalec plinskih naprav
 • Upravljalec priprave vode

Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti/poklicev:

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah.
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 02. 06. 2017