Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila (29.310)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • proizvodnja električne opreme za vžig in zagon motorjev z notranjim zgorevanjem, kot so magnetni vžigalniki, vžigalniki z induktorjem, vžigalne tuljave, vžigalni kabli, vžigalne svečke, žarilne svečke, zaganjalniki, generatorji (dinami, alternatorji), napetostni regulatorji, elekromagnetnih sklopk ipd.;
  • proizvodnja električnih odmrzovalnih naprav in vetrobranskih brisalcev, električnih naprav za odpiranje oken in vrat v avtomobilu ipd.;
  • proizvodnja kompletov za ožičenje;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015