Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja farmacevtskih preparatov (21.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • predelovanje zelišč in drugih snovi v farmacevtske namene;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Zakon o zdravilih

 • Poslovni subjekti lahko proizvajajo zdravila na podlagi in v skladu z dovoljenjem za proizvodnjo zdravil.

  Dovoljenje je treba pridobiti za posamezno mesto proizvodnje, posamezne aktivnosti proizvodnje, posamezne farmacebtske oblike in uvoz zdravil iz tretjih držav.

  Postopek za pridobitev dovoljenja se začne na podlagi vloge poslovnega subjekta s sedežem v Republiki Sloveniji. JAZMP izda oziroma zavrne izdajo dovoljenja za proizvodnjo zdravil v 90 dneh od prejema popolne vloge na podlagi mnenja strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje proizvodnje zdravil.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja zdravil:
  • antiserumov in drugih frakcij krvi;
  • cepiv;
  • raznih zdravil in homeopatskih pripravkov;
 • proizvodnja kemijskih in hormonskih kontracepcijskih sredstev;
 • proizvodnja medicinskih diagnostičnih preparatov, tudi za testiranje nosečnosti;
 • proizvodnja radioaktivnih diagnostičnih preparatov za pregled in vivo;
 • proizvodnja biotehničnih farmacevtskih preparatov;
Sem spada tudi:
 • proizvodnja medicinske impregnirane vate, gaze, povojev, obvez ipd.
 • predelovanje zelišč in drugih snovi v farmacevtske namene;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 30. 07. 2015