Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja farmacevtskih surovin (21.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o zdravilih

 • Proizvajalec učinkovin se mora vpisati v register proizvajalcev zdravilnih učinkovin, ki ga vodi pristojni organ.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

  Proizvajalec pomožnih sestavin za zdravila mora upoštevati smernice dobre proizvodne prakse.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja medicinskih učinkovin, ki so zaradi svojih farmakoloških lastnosti uporabne za proizvodnjo zdravil:
  • antibiotikov,
  • vitaminov,
  • salicilne kisline ipd.
 • predelava krvi
Sem spada tudi:
 • proizvodnja kemično čistih sladkorjev
 • predelava žlez in izvlečkov žlez
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 30. 07. 2015