Proizvodnja farmacevtskih surovin (21.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o zdravilih

 • Proizvajalec učinkovin se mora vpisati v register proizvajalcev zdravilnih učinkovin, ki ga vodi pristojni organ.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

  Proizvajalec pomožnih sestavin za zdravila mora upoštevati smernice dobre proizvodne prakse.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja medicinskih učinkovin, ki so zaradi svojih farmakoloških lastnosti uporabne za proizvodnjo zdravil:
  • antibiotikov,
  • vitaminov,
  • salicilne kisline ipd.
 • predelava krvi
Sem spada tudi:
 • proizvodnja kemično čistih sladkorjev
 • predelava žlez in izvlečkov žlez
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 30. 07. 2015