Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike (23.410)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja namizne keramike in drugih gospodinjskih keramičnih predmetov;
  • proizvodnja kipcev in drugih okrasnih keramičnih predmetov;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • lončarstvo;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • proizvodnja namizne keramike in drugih gospodinjskih keramičnih predmetov;
  • proizvodnja kipcev in drugih okrasnih keramičnih predmetov;
  Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 31. 07. 2015