Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva (28.250)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • proizvodnja industrijske hladilne in zamrzovalne opreme in naprav;
  • proizvodnja klimatskih naprav, tudi za vozila;
  • proizvodnja industrijskih ventilatorjev;
  • proizvodnja toplotnih izmenjevalnikov in naprav za utekočinjanje zraka in drugih plinov;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
  • Izgradnja hladilnic in hladilnih sistemov (Proizvodnja hladilnih sistemov se uvršča v 28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva. V primeru, da gre za montažo lastno proizvedenih sistemov, se montaža razvršča v isto postavko);
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015