Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil (10.860)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

 • Pred pričetkom oddaje živila na trg se morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja hrane za posebne prehranjevalne potrebe:
  • hrane za dojenčke;
  • posebej obogatenega mleka in drugih obogatenih hranil;
  • otroške hrane;
  • hrane z nizko in z zmanjšano kalorično vrednostjo;
  • dietetične hrane zaradi posebnih zdravstvenih potreb;
  • hrane z zmanjšano količino natrija, dietne soli brez natrija;
  • hrane brez glutenov;
  • hrane, ki je namenjena za intenzivne fizične napore, zlasti za športnike;
  • hrane za diabetike;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja prehranskih dopolnil;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 28. 07. 2015