Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov (23.190)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja tehničnih steklenih izdelkov za laboratorijske, higienske in farmacevtske namene
  • proizvodnja stekelc za ure, optičnih stekel in drugih elementov, optično neobdelanih
  • proizvodnja stekla za bižuterijo
  • proizvodnja steklenih figuric
  • proizvodnja steklenih izolatorjev in izolacijskih elementov
  • proizvodnja steklenih delov za svetilke
  • proizvodnja steklenih tlakovcev
  • proizvodnja steklenih palic ali cevi
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja tehničnih steklenih izdelkov za laboratorijske, higienske in farmacevtske namene
 • proizvodnja stekelc za ure, optičnih stekel in drugih elementov, optično neobdelanih
 • proizvodnja stekla za bižuterijo
 • proizvodnja steklenih figuric
 • proizvodnja steklenih izolatorjev in izolacijskih elementov
 • proizvodnja steklenih delov za svetilke
 • proizvodnja steklenih tlakovcev
 • proizvodnja steklenih palic ali cevi
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 30. 07. 2015