Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic (29.200)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • proizvodnja karoserij in kabin za motorna vozila;
  • proizvodnja prikolic in polprikolic:
    • cistern, selitvenih prikolic ipd.
    • počitniških prikolic ipd.
  • opremljanje vseh vrst motornih vozil, prikolic in polprikolic;
  • proizvodnja zabojnikov (kontejnerjev) za en ali več načinov transporta;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015