Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev (28.300)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja traktorjev za kmetijstvo in gozdarstvo;
 • proizvodnja enoosnih traktorjev;
 • proizvodnja kosilnic, tudi za trate;
 • proizvodnja kmetijskih samonakladalnih ter samorazkladalnih prikolic in polprikolic;
 • proizvodnja kmetijskih strojev za pripravo zemlje, sajenje in gnojenje:
  • plugov,
  • trosilnikov hlevskega gnoja in mineralnih gnojil,
  • sejalnikov,
  • bran,
  • obračalnikov
 • proizvodnja strojev za spravilo pridelkov:
  • kombajnov, mlatilnic, kopalnikov in pobiralnikov;
  • strojev za sortiranje pridelkov;
 • proizvodnja molznih strojev;
 • proizvodnja škropilnikov, prašilnikov in pršilnikov;
 • proizvodnja raznih drugih strojev in naprav za kmetijstvo:
  • naprav za perutninarstvo in čebelarstvo, naprav za pripravo in razdeljevanje krmil;
  • opreme za čiščenje in sortiranje jajc, sadja ipd.
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja napajalnikov za živino;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015