Proizvodnja komunikacijskih naprav (26.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja oprema za podatkovno komunikacijo, kot so usmerjevalniki, premostitve in prehodi.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja televizijskih oddajnih naprav, tudi proizvodnja relejnih oddajnikov in televizijskih oddajnikov za industrijsko uporabo;
 • proizvodnja televizijskih kamer;
 • proizvodnja radiodifuzijskih oddajnih naprav;
 • proizvodnja radiotelefonskih ali radiotelegrafskih oddajnih naprav, kot so fiksne oddajne in oddajno;
 • proizvodnja naprav za brezžično telefonijo, mobilni telefoni;
 • proizvodnja naprav za žično telefonijo ali telegrafijo, kot so telefoni, telefonski odzivniki, Morsejevi in podobni telegrafi, teleksi, teleprinterji, telefaksi ipd.
 • oprema za podatkovno komunikacijo, kot so usmerjevalniki, premostitve in prehodi;
 • proizvodnja modemov;
 • proizvodnja anten vseh vrst;
 • proizvodnja naprav za daljinsko upravljanje s pomočjo infrardečih žarkov;
 • proizvodnja protivlomnih in protipožarnih alarmnih sistemov, ki nadzorni postaji pošiljajo signale;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja igral za otroška igrišča;
 • Proizvodnja igral za otroška igrišča iz lesa (gugalnice, otroške hišice, stolpi, ipd.)
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015