Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja komunikacijskih naprav (26.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja oprema za podatkovno komunikacijo, kot so usmerjevalniki, premostitve in prehodi.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja televizijskih oddajnih naprav, tudi proizvodnja relejnih oddajnikov in televizijskih oddajnikov za industrijsko uporabo;
 • proizvodnja televizijskih kamer;
 • proizvodnja radiodifuzijskih oddajnih naprav;
 • proizvodnja radiotelefonskih ali radiotelegrafskih oddajnih naprav, kot so fiksne oddajne in oddajno;
 • proizvodnja naprav za brezžično telefonijo, mobilni telefoni;
 • proizvodnja naprav za žično telefonijo ali telegrafijo, kot so telefoni, telefonski odzivniki, Morsejevi in podobni telegrafi, teleksi, teleprinterji, telefaksi ipd.
 • oprema za podatkovno komunikacijo, kot so usmerjevalniki, premostitve in prehodi;
 • proizvodnja modemov;
 • proizvodnja anten vseh vrst;
 • proizvodnja naprav za daljinsko upravljanje s pomočjo infrardečih žarkov;
 • proizvodnja protivlomnih in protipožarnih alarmnih sistemov, ki nadzorni postaji pošiljajo signale;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja igral za otroška igrišča;
 • Proizvodnja igral za otroška igrišča iz lesa (gugalnice, otroške hišice, stolpi, ipd.)
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015