Proizvodnja krmil (10.910)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme

  • Pred pričetkom oddaje krme na trg se morajo proizvajalci krme registrirati ali pa se obrat odobri v evidenci, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • proizvodnja krmil za živino in drobnico, vključno s hranilnimi dodatki;
  • proizvodnja nemešanih krmil;
Sem spada tudi:
  • predelava klavničnih odpadkov v krmila;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 28. 07. 2015