Proizvodnja krznenih izdelkov (14.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja izdelkov iz krzna:
   • oblačil in dodatkov za oblačila iz naravnega in umetnega krzna;
   • sestavkov iz koščkov krzna, npr. predpražnikov, trakov, zastorov ipd.
   • različnih krznenih izdelkov: odej, nepolnjenih blazin, izdelkov za industrijsko poliranje;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja izdelkov iz krzna:
  • oblačil in dodatkov za oblačila iz naravnega in umetnega krzna
  • sestavkov iz koščkov krzna, npr. predpražnikov, trakov, zastorov ipd.
  • različnih krznenih izdelkov: odej, nepolnjenih blazin, izdelkov za industrijsko poliranje
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 28. 07. 2015