Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa (26.800)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • proizvodnja neposnetih nosilcev magnetnega ali optičnega zapisa, kot so neposneti magnetni trakovi, diskete, laserske plošče ipd.
  • kartice z neposnetim magnetnim trakom
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015