Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob (10.420)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

  • Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo živilski obratiregistriratipri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

    Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:

  • proizvodnja margarine
  • proizvodnja margarin z raznimi dodatki in podobnih namazov
  • proizvodnja mešanice maščob za kuhanje
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2019