Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav (26.510)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja neelektričnih merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih naprav in opreme (razen enostavnih mehanskih orodij), kot so:
   • proizvodnja preciznih laboratorijskih tehtnic
   • proizvodnja mikroskopov, razen optičnih mikroskopov in difraktografov
  • proizvodnja instrumentov za merjenje in kontrolo električnih veličin, kot so osciloskopi, spektrometri, merilniki presluha, ampermetri, voltmetri, ohmmetri ipd.
  • proizvodnja instrumentov za merjenje ali kontrolo neelektričnih veličin, kot so:
   • detektorji in merilniki sevanja, instrumenti za preizkušanje in reguliranje avtomobilskih motorjev ipd.
  • proizvodnja navigacijskih, meteoroloških, geofizikalnih in drugih instrumentov in naprav, kot so geodetski instrumenti, oceanografski ali hidrološki instrumenti, seizmometri, daljinomeri, avtomatski piloti, sekstanti, ultrazvočni instrumenti, instrumenti in sistemi za zračno navigacijo, radarji, zapisovalnik poletov (črna skrinjica) ipd.
  • proizvodnja števcev električne energije, vode, plina, goriv ipd.
  • proizvodnja strojev in naprav za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov
  • proizvodnja instrumentov in naprav za fizikalne ali kemične analize, kot so polarimetri, fotometri, refraktometri, kolorimetri, spektrometri, pH
  • proizvodnja instrumentov in naprav za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih veličin za tekočine ali pline, kot so merilniki pretoka, indikatorji nivoja, manometri ipd.
  • proizvodnja detektorjev kovin, min, gibanja, poligrafov ipd.
  • proizvodnja različnih instrumentov, naprav ali strojev za merjenje, kontrolo ali preizkušanje, kot so hidrometri, higrometri, termometri (razen medicinskih), pirometri, barometri, števci vrtljajev, taksimetri, pedometri, tahometri, stroji za uravnoteženje, preskusne mize, komparatorji
  • proizvodnja instrumentov in pripomočkov za risanje, označevanje, računanje, kot so mikrometri, šestila, logaritemska računala, kotna šestila, kljunasta merila
  • proizvodnja laboratorijskih ultrazvočnih čistilnih naprav
  • proizvodnja naprav za satelitsko navigacijo (GPS)
  • proizvodnja laboratorijskih analitičnih instrumentov, npr. za analizo krvi
  • proizvodnja laboratorijskih destilacijskih naprav, centrifug
  • proizvodnja laboratorijskih tehtnic in različnih laboratorijskih naprav za merjenje, preizkušanje ipd.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Zakon o meroslovju

 • Nekateri merilni inštrumenti morajo imeti certifikat in  biti ustrezno označeni.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja neelektričnih merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih naprav in opreme (razen enostavnih mehanskih orodij), kot so:
  • proizvodnja preciznih laboratorijskih tehtnic
  • proizvodnja mikroskopov, razen optičnih mikroskopov in difraktografov
 • proizvodnja instrumentov za merjenje in kontrolo električnih veličin, kot so osciloskopi, spektrometri, merilniki presluha, ampermetri, voltmetri, ohmmetri ipd.
 • proizvodnja instrumentov za merjenje ali kontrolo neelektričnih veličin, kot so:
  • detektorji in merilniki sevanja, instrumenti za preizkušanje in reguliranje avtomobilskih motorjev ipd.
 • proizvodnja navigacijskih, meteoroloških, geofizikalnih in drugih instrumentov in naprav, kot so geodetski instrumenti, oceanografski ali hidrološki instrumenti, seizmometri, daljinomeri, avtomatski piloti, sekstanti, ultrazvočni instrumenti, instrumenti in sistemi za zračno navigacijo, radarji, zapisovalnik poletov (črna skrinjica) ipd.
 • proizvodnja števcev električne energije, vode, plina, goriv ipd.
 • proizvodnja strojev in naprav za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov
 • proizvodnja instrumentov in naprav za fizikalne ali kemične analize, kot so polarimetri, fotometri, refraktometri, kolorimetri, spektrometri, pH
 • proizvodnja instrumentov in naprav za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih veličin za tekočine ali pline, kot so merilniki pretoka, indikatorji nivoja, manometri ipd.
 • proizvodnja detektorjev kovin, min, gibanja, poligrafov ipd.
 • proizvodnja različnih instrumentov, naprav ali strojev za merjenje, kontrolo ali preizkušanje, kot so hidrometri, higrometri, termometri (razen medicinskih), pirometri, barometri, števci vrtljajev, taksimetri, pedometri, tahometri, stroji za uravnoteženje, preskusne mize, komparatorji
 • proizvodnja instrumentov in pripomočkov za risanje, označevanje, računanje, kot so mikrometri, šestila, logaritemska računala, kotna šestila, kljunasta merila
 • proizvodnja laboratorijskih ultrazvočnih čistilnih naprav
 • proizvodnja naprav za satelitsko navigacijo (GPS)
 • proizvodnja laboratorijskih analitičnih instrumentov, npr. za analizo krvi
 • proizvodnja laboratorijskih destilacijskih naprav, centrifug
 • proizvodnja laboratorijskih tehtnic in različnih laboratorijskih naprav za merjenje, preizkušanje ipd.
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015