Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo (27.400)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja električnih svetilk, kot so:
   • lestenci, namizne, pisarniške ali stoječe svetilke, svetilke za nočno omarico, svetilke proti insektom
  • proizvodnja prenosnih baterijskih svetilk
  • proizvodnja reflektorjev
  • proizvodnja svetlobnih znakov in napisov
  • proizvodnja naprav za razsvetljavo na prostem in za cestno razsvetljavo (razen prometne signalizacije)
  • proizvodnja kompletov okrasnih lučk za božična drevesca
  • proizvodnja neelektričnih svetilk, kot so karbidovke, acetilenske svetilke, plinske svetilke, laterne ipd.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja žarnic z žarilno nitko in sijalk, kot so:
  • fluorescentne žarnice
  • ultravijolične in infrardeče žarnice
  • obločnice
  • bliskovke
 • proizvodnja električnih svetilk, kot so:
  • lestenci, namizne, pisarniške ali stoječe svetilke, svetilke za nočno omarico, svetilke proti insektom
 • proizvodnja prenosnih baterijskih svetilk
 • proizvodnja reflektorjev
 • proizvodnja svetlobnih znakov in napisov
 • proizvodnja naprav za razsvetljavo na prostem in za cestno razsvetljavo (razen prometne signalizacije)
 • proizvodnja kompletov okrasnih lučk za božična drevesca
 • proizvodnja opreme za razsvetljavo za prometna sredstva (npr. avtomobile, vodna plovila in zrakoplove)
Sem spada tudi:
 • proizvodnja neelektričnih svetilk, kot so karbidovke, acetilenske svetilke, plinske svetilke, laterne ipd.
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Izdelava svetlobnih reklamnih napisov ;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015