Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike (27.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja prekinjeval;
  • proizvodnja omejevalnikov prenapetosti (za distribucijsko napetost);
  • proizvodnja armaturnih plošč za distribucijo električne energije;
  • proizvodnja električnih relejev;
  • proizvodnja vodov za stikalne plošče električnih aparatov;
  • proizvodnja električnih varovalk;
  • proizvodnja stikalnih naprav;
  • proizvodnja električnih jakostnih stikal (razen pritisnih, pregibnih, solenoidnih, klecnih);
  • proizvodnja zaganjalnikov za generatorje;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Energetski zakon

  Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo.

  Zakon predpisuje naslednje poklice:

  • Tehnični vodja energetskega objekta;
  • Dispečer v daljinskem ogrevanju
  • Dispečer v elektroenergetskem sistemu
  • Dispečer v plinovodnem sistemu
  • Vodja priprave vode
  • Stikalničar v elektroenergetskem sistemu
  • Upravljalec kogeneracijskega postrojenja
  • Upravljalec kotlovskih naprav
  • Upravljalec male elektrarne
  • Upravljalec parne ali plinske turbine
  • Upravljalec vodne turbine
  • Vodja priprave vode
  • Vodja energetike
  • Vodja energetskih naprav
  • Vodja obratovanja energetskega objekta
  • Polnilec tehničnih plinov
  • Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij
  • Stikalničar v industriji
  • Upravljalec centralnega ogrevanja
  • Upravljalec črpalnih naprav
  • Upravljalec industrijske peči
  • Upravljalec klimatizacije in prezračevanja
  • Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav
  • Upravljalec kotla
  • Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem
  • Upravljalec plinskih naprav
  • Upravljalec priprave vode

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

 • Proizvodnja stikalnih blokov za napajanje objektov in naprav;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015