Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike (27.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja prekinjeval;
  • proizvodnja omejevalnikov prenapetosti (za distribucijsko napetost);
  • proizvodnja armaturnih plošč za distribucijo električne energije;
  • proizvodnja električnih relejev;
  • proizvodnja vodov za stikalne plošče električnih aparatov;
  • proizvodnja električnih varovalk;
  • proizvodnja stikalnih naprav;
  • proizvodnja električnih jakostnih stikal (razen pritisnih, pregibnih, solenoidnih, klecnih);
  • proizvodnja zaganjalnikov za generatorje;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Energetski zakon

  Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo.

  Zakon predpisuje naslednje poklice:

  • Tehnični vodja energetskega objekta;
  • Dispečer v daljinskem ogrevanju
  • Dispečer v elektroenergetskem sistemu
  • Dispečer v plinovodnem sistemu
  • Vodja priprave vode
  • Stikalničar v elektroenergetskem sistemu
  • Upravljalec kogeneracijskega postrojenja
  • Upravljalec kotlovskih naprav
  • Upravljalec male elektrarne
  • Upravljalec parne ali plinske turbine
  • Upravljalec vodne turbine
  • Vodja priprave vode
  • Vodja energetike
  • Vodja energetskih naprav
  • Vodja obratovanja energetskega objekta
  • Polnilec tehničnih plinov
  • Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij
  • Stikalničar v industriji
  • Upravljalec centralnega ogrevanja
  • Upravljalec črpalnih naprav
  • Upravljalec industrijske peči
  • Upravljalec klimatizacije in prezračevanja
  • Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav
  • Upravljalec kotla
  • Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem
  • Upravljalec plinskih naprav
  • Upravljalec priprave vode

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

 • Proizvodnja stikalnih blokov za napajanje objektov in naprav;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015