Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav (27.520)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav za kuhanje in gretje:
   • neelektričnih peči za prostore,
   • štedilnikov,
   • rešetk,
   • peči,
   • grelnikov vode,
   • kuhinjskih strojev,
   • grelnih plošč;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav za kuhanje in gretje:
  • neelektričnih peči za prostore, štedilnikov, rešetk, peči, grelnikov vode, kuhinjskih strojev, grelnih plošč
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja kolektorjev sončne toplote;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015