Proizvodnja obutve (15.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja obutve za vse namene iz kakršnegakoli materiala po kakršnemkoli postopku;
  • proizvodnja usnjenih delov za obutev: gornjikov, notranjikov, podplatov, pet, opetnikov ipd.;
  • proizvodnja gamaš in podobnih predmetov;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja obutve za vse namene iz kakršnegakoli materiala po kakršnemkoli postopku
 • proizvodnja usnjenih delov za obutev: gornjikov, notranjikov, podplatov, pet, opetnikov ipd.
 • proizvodnja gamaš in podobnih predmetov
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 07. 2015