Proizvodnja ognjevzdržne keramike (23.200)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja ognjevzdržnih malt, betonov ipd.
  • proizvodnja ognjevzdržnih keramičnih izdelkov:
   • toplotnoizolacijskih keramičnih izdelkov iz kremenove fosilne moke
   • ognjevzdržnih opek in blokov ipd.
   • ognjevzdržnih keramičnih retort, posod, loncev, talilnikov, šob, cevi ipd.
  • proizvodnja izdelkov, ki vsebujejo magnezit, dolomit ali kromit.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja ognjevzdržnih malt, betonov ipd.
 • proizvodnja ognjevzdržnih keramičnih izdelkov:
  • toplotnoizolacijskih keramičnih izdelkov iz kremenove fosilne moke
  • ognjevzdržnih opek in blokov ipd.
  • ognjevzdržnih keramičnih retort, posod, loncev, talilnikov, šob, cevi ipd.
Sem spada tudi:
 • proizvodnja izdelkov, ki vsebujejo magnezit, dolomit ali kromit
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 30. 07. 2015