Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme (26.700)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja optičnih elementov iz stekla ali drugih snovi, montiranih ali ne:
   • neobdelanih optičnih elementov
   • prizem, leč, optičnih zrcal, barvnih filtrov, polarizacijskih elementov
  • proizvodnja optičnih instrumentov:
   • mikroskopov, opreme za mikrofotografijo in projekcijo, povečevalnih stekel, nitnih števcev, difraktografov, optičnih finomehaničnih instrumentov ipd.
  • proizvodnja daljnogledov, teleskopov, refraktorjev, astronomskih naprav ipd.
  • proizvodnja laserskih naprav, razen laserskih diod
  • proizvodnja namerilnih naprav za orožje
  • proizvodnja fotografske in kinematografske opreme in naprav:
   • fotoaparatov in kamer, digitalnih ali analognih
   • svetlomerov, iskal
   • projektorjev, povečevalnikov, grafoskopov
   • elektronskih bliskovk, flešev in podobnih naprav
   • naprav in opreme za fotografske in kinematografske laboratorije, projekcijskih platen.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja optičnih elementov iz stekla ali drugih snovi, montiranih ali ne:
  • neobdelanih optičnih elementov
  • prizem, leč, optičnih zrcal, barvnih filtrov, polarizacijskih elementov
 • proizvodnja optičnih instrumentov:
  • mikroskopov, opreme za mikrofotografijo in projekcijo, povečevalnih stekel, nitnih števcev, difraktografov, optičnih finomehaničnih instrumentov ipd.
 • proizvodnja daljnogledov, teleskopov, refraktorjev, astronomskih naprav ipd.
 • proizvodnja laserskih naprav, razen laserskih diod
 • proizvodnja namerilnih naprav za orožje
 • proizvodnja fotografske in kinematografske opreme in naprav:
  • fotoaparatov in kamer, digitalnih ali analognih
  • svetlomerov, iskal
  • projektorjev, povečevalnikov, grafoskopov
  • elektronskih bliskovk, flešev in podobnih naprav
  • naprav in opreme za fotografske in kinematografske laboratorije, projekcijskih platen
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015