Proizvodnja papirja in kartona (17.120)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja papirja in kartona za nadaljnjo industrijsko predelavo;
Sem spada tudi:
 • nadaljnja obdelava papirja in kartona:
  • premazovanje, oslojevanje in impregniranj;
  • proizvodnja krep ali žlebastega papirja;
  • prevlekanje in laminiranje papirja, če prevleka ni bistveni sestavni del;
 • proizvodnja ročno izdelanega papirja;
 • proizvodnja časopisnega ter drugega papirja za grafične namene;
 • proizvodnja celulozne vate in tkiva iz celuloznih vlaken;
 • proizvodnja karbonskega in samokopirnega papirja v rolah ali večjih polah;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 29. 07. 2015