Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja peči in gorilnikov (28.210)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja električnih in drugih industrijskih in laboratorijskih peči, tudi peči za sežiganje;
  • proizvodnja gorilnikov;
  • proizvodnja električnih fiksnih naprav za ogrevanje prostora, električnih grelnikov za plavalne bazene;
  • proizvodnja neindustrijskih neelektričnih fiksnih naprav za ogrevanje, npr. za sončno, parno, oljno ogrevanje in podobne ogrevalne naprave;
  • proizvodnja neindustrijskih električnih in drugih peči in neelektričnih peči za ogrevanje prostora;
  • proizvodnja naprav za avtomatsko doziranja kuriva, odstranjevanje pepela, mehanskih pripomočkov za vzdrževanje ognja;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja električnih in drugih industrijskih in laboratorijskih peči, tudi peči za sežiganje;
 • proizvodnja gorilnikov;
 • proizvodnja električnih fiksnih naprav za ogrevanje prostora, električnih grelnikov za plavalne bazene;
 • proizvodnja neindustrijskih neelektričnih fiksnih naprav za ogrevanje, npr. za sončno, parno, oljno ogrevanje in podobne ogrevalne naprave;
 • proizvodnja neindustrijskih električnih in drugih peči in neelektričnih peči za ogrevanje prostora;
Sem spada tudi:
 • proizvodnja naprav za avtomatsko doziranja kuriva, odstranjevanje pepela, mehanskih pripomočkov za vzdrževanje ognja;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja objemnih, ploščatih infra grelcev;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015