Proizvodnja peči in gorilnikov (28.210)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja električnih in drugih industrijskih in laboratorijskih peči, tudi peči za sežiganje;
  • proizvodnja gorilnikov;
  • proizvodnja električnih fiksnih naprav za ogrevanje prostora, električnih grelnikov za plavalne bazene;
  • proizvodnja neindustrijskih neelektričnih fiksnih naprav za ogrevanje, npr. za sončno, parno, oljno ogrevanje in podobne ogrevalne naprave;
  • proizvodnja neindustrijskih električnih in drugih peči in neelektričnih peči za ogrevanje prostora;
  • proizvodnja naprav za avtomatsko doziranja kuriva, odstranjevanje pepela, mehanskih pripomočkov za vzdrževanje ognja;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja električnih in drugih industrijskih in laboratorijskih peči, tudi peči za sežiganje;
 • proizvodnja gorilnikov;
 • proizvodnja električnih fiksnih naprav za ogrevanje prostora, električnih grelnikov za plavalne bazene;
 • proizvodnja neindustrijskih neelektričnih fiksnih naprav za ogrevanje, npr. za sončno, parno, oljno ogrevanje in podobne ogrevalne naprave;
 • proizvodnja neindustrijskih električnih in drugih peči in neelektričnih peči za ogrevanje prostora;
Sem spada tudi:
 • proizvodnja naprav za avtomatsko doziranja kuriva, odstranjevanje pepela, mehanskih pripomočkov za vzdrževanje ognja;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja objemnih, ploščatih infra grelcev;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015