Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja (17.230)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja pisarniškega in pisemskega papirja
  • proizvodnja papirja za računalniške tiskalnike
  • proizvodnja samokopirnega papirja za končno rabo
  • proizvodnja papirja za matrice in karbon papirja
  • proizvodnja lepilnega papirja
  • proizvodnja kuvert in dopisnic
  • proizvodnja fasciklov, map in podobnih izdelkov iz papirja
  • proizvodnja pisarniških in šolskih potrebščin, kot so zvezki, beležke, vpisniki, obrazci, če tiskana informacija ni glavna značilnost
  • proizvodnja specialnega papirja za dokumente in vrednotnice;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja pisarniškega in pisemskega papirja
 • proizvodnja papirja za računalniške tiskalnike
 • proizvodnja samokopirnega papirja za končno rabo
 • proizvodnja papirja za matrice in karbon papirja
 • proizvodnja lepilnega papirja
 • proizvodnja kuvert in dopisnic
 • proizvodnja fasciklov, map in podobnih izdelkov iz papirja
 • proizvodnja pisarniških in šolskih potrebščin, kot so zvezki, beležke, vpisniki, obrazci, če tiskana informacija ni glavna značilnost
 • proizvodnja specialnega papirja za dokumente in vrednotnice
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja papirja za vrednostne dokumente;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 07. 2015