Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav) (28.230)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • proizvodnja ročnih ali električnih pisalnih strojev
  • proizvodnja strojev za obdelavo besedil
  • proizvodnja, naslavljalnih strojev in pisarniških ofsetnih tiskarskih strojev z vlaganjem listov
  • proizvodnja kalkulatorjev (tudi elektronskih), računskih strojev, registrirnih blagajn, frankirnih strojev, specialnih terminalov za izdajanje vozovnic in rezervacij
  • proizvodnja različnih pisarniških strojev in opreme: strojev za sortiranje in štetje kovancev, bankovcev ipd.
  • proizvodnja strojev za vlaganje v ovitke, sortiranje pošte, strojev za šiljenje svinčnikov, luknjalnikov in spenjalnikov ipd.
  • proizvodnja naprav za fotokopiranje in delov zanje (kaset s tonerjem)
  • proizvodnja tabel za pisanje s kredo, z markerji ipd.
  • proizvodnja pisarniških naprav za spenjanje v spirale ipd.
Sem spada tudi:
  • proizvodnja diktafonov
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015