Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov (13.910)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov:
   • kosmatega in plišastega pletenega blaga
   • mrežastih pletenin in pletenih zaves
   • drugega pletenega in kvačkanega blaga
  • proizvodnja imitacije krzna iz pletenega blaga
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov:
  • kosmatega in plišastega pletenega blaga;
  • mrežastih pletenin in pletenih zaves;
  • drugega pletenega in kvačkanega blaga;
Sem spada tudi:
 • proizvodnja imitacije krzna iz pletenega blaga;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Bombaž kot material za pletenje (13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken, samo pletenje pa v šifro 13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov);
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 28. 07. 2015