Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov (13.910)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov:
   • kosmatega in plišastega pletenega blaga
   • mrežastih pletenin in pletenih zaves
   • drugega pletenega in kvačkanega blaga
  • proizvodnja imitacije krzna iz pletenega blaga
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov:
  • kosmatega in plišastega pletenega blaga;
  • mrežastih pletenin in pletenih zaves;
  • drugega pletenega in kvačkanega blaga;
Sem spada tudi:
 • proizvodnja imitacije krzna iz pletenega blaga;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Bombaž kot material za pletenje (13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken, samo pletenje pa v šifro 13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov);
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 28. 07. 2015