Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov (15.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja galanterije (kovčkov, nahrbtnikov, torb, torbic ipd.) iz naravnega in umetnega usnja in iz kakršnihkoli drugih materialov, kot so plastične mase, tekstilni materiali, lepenka ali vulkanizirana vlakna, za katere se uporablja enaka tehnologija kot za usnje
  • proizvodnja nekovinskih jermenčkov za ročne ure
  • proizvodnja različnih predmetov iz usnja ali umetnih materialov: pogonskih jermenov, tesnil ipd.
  • proizvodnja sedlarskih izdelkov in usnjene jahalne opreme kot so vajeti, biči ipd.
  • vezalke iz usnja
  • leseni potovalni zaboji
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • sedlarstvo;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja galanterije (kovčkov, nahrbtnikov, torb, torbic ipd.) iz naravnega in umetnega usnja in iz kakršnihkoli drugih materialov, kot so plastične mase, tekstilni materiali, lepenka ali vulkanizirana vlakna, za katere se uporablja enaka tehnologija kot za usnje
 • proizvodnja nekovinskih jermenčkov za ročne ure
 • proizvodnja različnih predmetov iz usnja ali umetnih materialov: pogonskih jermenov, tesnil ipd.
 • proizvodnja sedlarskih izdelkov in usnjene jahalne opreme kot so vajeti, biči ipd.
 • vezalke iz usnja
Sem spada tudi:
 • leseni potovalni zaboji
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 07. 2015