Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav (26.200)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Ta podrazred obsega proizvodnjo in/ali sestavljanje elektronskih računalnikov, kot so osrednji računalniki, namizni, prenosni računalniki in strežniki ter računalniška periferna oprema, kot so pomnilniške naprave in vhodne ali izhodne naprave (tiskalniki, monitorji, tipkovnice).

Računalniki so lahko analogni, digitalni ali hibridni. Digitalni računalniki, najbolj običajen tip računalnikov, so naprave, ki:

 • hranijo program ali programe in podatke, ki so potrebni za izvajanje programa,
 • jih je mogoče poljubno programirati glede na zahteve uporabnika,
 • izvajajo aritmetične operacije skladno z zahtevami uporabnika
 • brezčloveškega posredovanja izvajajo program, ki v teku obdelave zahteva od računalnika spremembo delovanja zaradi logične odločitve.

Analogni raunalniki zmorejo simuliranje matematičnih modelov in vsebujejo vsaj analogne elemente za upravljanje in programiranje.

Sem spada:

 • proizvodnja namiznih računalnikov
 • proizvodnja prenosnih računalnikov
 • proizvodnja osrednjih računalnikov
 • proizvodnja dlančnikov
 • proizvodnja pogonov magnetnih diskov, bliskovnih pomnilnikov (USB) in drugih pomnilniških naprav
 • proizvodnja optičnih diskovnih pogonov vseh vrst (npr. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
 • proizvodnja tiskalnikov
 • proizvodnja monitorjev
 • proizvodnja tipkovnic
 • proizvodnja vseh vrst mišk, igralnih palic in sledilnih kroglic
 • proizvodnja namenskih računalniških terminalov
 • proizvodnja strežnikov
 • proizvodnja skenerjev, tudi bralnikov črtne kode
 • proizvodnja bralnikov pametnih kartic
 • proizvodnja čelad za navidezno resničnost
 • proizvodnja projektorjev računalniške slike
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja bankomatov;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2016