Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev (28.920)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listo so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja strojev in naprav za vrtanje, rezanje;
  • proizvodnja strojev in naprav za obdelavo mineralov s sejanjem, sortiranjem, separiranjem ipd.
  • proizvodnja mešalnikov za beton in malto;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja elevatorjev in transporterjev za delo pod zemljo;
 • proizvodnja strojev in naprav za vrtanje, rezanje, prebijanje predorov;
 • proizvodnja strojev in naprav za obdelavo mineralov s sejanjem, sortiranjem, separiranjem ipd.
 • proizvodnja mešalnikov za beton in malto;
 • proizvodnja strojev za zemeljska dela:
  • bagrov, buldožerjev, plugov, separatorjev, ravnalnikov, skreperjev, strojnih žlic, žličnih nakladalnikov ipd.
 • proizvodnja strojev za zabijanje pilotov in opornikov, strojev za nanašanje malte, betonskih in bitumenskih plasti ipd.
 • proizvodnja goseničarjev in traktorjev za rabo v rudarstvu;
 • proizvodnja plugov za buldožerje in žlic za nakladalnike;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015