Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav (26.600)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja endoskopskih naprav in opreme;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja instrumentov, elektroterapevtskih in elektrodiagnostičnih naprav, kot so elektrokardiografi, ultrazvočne naprave, scintigrafske naprave, naprave za nuklearno magnetno resonanco
 • proizvodnja naprav, ki temeljijo na uporabi rentgenskih, alfa, beta in gama žarkov, ne glede na to, ali se uporabljajo v medicini, veterini, industriji ali raziskovanju (rentgenske naprave ipd.)
 • proizvodnja medicinskih laserskih naprav
 • proizvodnja endoskopskih naprav in opreme
 • proizvodnja naprav za steriliziranje mleka in hrane s sevanjem
Sem spada tudi:
 • proizvodnja spodbujevalnikov srčnega utripa (pacemakerjev) in slušnih pripomočkov
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015