Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav (26.600)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja endoskopskih naprav in opreme;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja instrumentov, elektroterapevtskih in elektrodiagnostičnih naprav, kot so elektrokardiografi, ultrazvočne naprave, scintigrafske naprave, naprave za nuklearno magnetno resonanco
 • proizvodnja naprav, ki temeljijo na uporabi rentgenskih, alfa, beta in gama žarkov, ne glede na to, ali se uporabljajo v medicini, veterini, industriji ali raziskovanju (rentgenske naprave ipd.)
 • proizvodnja medicinskih laserskih naprav
 • proizvodnja endoskopskih naprav in opreme
 • proizvodnja naprav za steriliziranje mleka in hrane s sevanjem
Sem spada tudi:
 • proizvodnja spodbujevalnikov srčnega utripa (pacemakerjev) in slušnih pripomočkov
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015