Proizvodnja strojev za druge posebne namene (28.990)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja tiskarskih in knjigoveških strojev;
 • proizvodnja strojev za proizvodnjo opeke, keramičnih izdelkov, cevi, grafitnih elektrod, pisalnih kred, livarskih kalupov ipd.;
 • proizvodnja sušilnic za les, vlaknine, papir, karton;
 • proizvodnja strojev za izdelavo polprevodnikov;
 • proizvodnja industrijskih robotov;
 • proizvodnja raznih specialnih strojev in opreme:
  • za proizvodnjo žarnic in elektronk;
  • za obdelavo vročega stekla;
  • za proizvodnjo steklenih vlaken ali preje;
  • naprav za separacijo izotopov;
 • proizvodnja lansirnih naprav in krovnih prestrezal za letala;
 • proizvodnja naprav za avtomatska kegljišča;
 • proizvodnja naprav za zabaviščne parke: vrtiljakov, toboganov, strelišč, gugalnic ipd.;
 • proizvodnja naprav za solarije;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 08. 2015