Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Proizvodnja sveže betonske mešanice (23.630)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja svežih in suhih betonskih mešanic in mešanic malte;
  • proizvodnja svežih malt;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada proizvodnja svežih in suhih betonskih mešanic in mešanic malte.

Sem spada tudi:
 • proizvodnja svežih malt
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja betona;
 • Izdelava in vgrajevanje stiropor betona (V primeru izdelave stiropor betona obstajata dve varianti: 1. mešanica lahkih betonov iz navadnega stiropora ali reciklata ali 2. mešanica kroglic POLITERM in betona, ki mešanico dodatno zapenijo in se enakomerno porazdelijo po celem volumnu. V SKD ni šifre, ki bi združevala obe sestavini. Izdelava sveže betonske mešanice spada v SKD 23.630. Izdelava toplotne izolacije iz stiropora spada v SKD 22.230. Primerna je tudi šifra 23.690)
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 31. 07. 2015